Velkoobjemové kontejnery a prodej separovaného materiálu

Společnost FREKO a.s. nabízí odvoz, odstranění nebo využití odpadu, ale také dovoz a prodej písků, štěrků, recyklátů a zemin pro kultivaci zahradních a zelených ploch. Tuto činnost realizujeme formou přistavení a následné obsluhy širokého spektra velkoobjemových speciálních kontejnerů.

Našim zákazníkům poskytujeme maximálně operativní, spolehlivý a ekonomicky optimální servis na území Prahy a okolí. Veškerou činnost provádíme v souladu s platnou legislativou ČR a vlastníme veškerá platná povolení k nakládání s odpady včetně nebezpečných. Naše služby jsou určeny živnostenskému sektoru (stavebním firmám a dalším původcům odpadu), municipálnímu sektoru (městským částem a obcím) i soukromým osobám. Ceny přizpůsobujeme individuálním potřebám zákazníka.

NABÍZÍME ZEJMÉNA
  • odvoz odpadu;
  • odvoz suti a stavebního odpadu kontejnery MAN 3,5 t  a 12 t;
  • dovoz písku, štěrku, recyklátů, betonu a zeminy;
  • zemní práce;
  • bourací a vyklízecí práce;
  • odstranění demoličních odpadů, odpadů z vyklízení objektů, odpadů ze zahrad, živnostenských a komunálních odpadů, nebezpečných odpadů včetně eternitu;
  • nakládku odpadu strojním nakladačem podle potřeb zákazníka.
seznam povolených odpadů odebíraných
v zařízeních Freko Trans a Freko

32px-icon-pdf

FREKO – seznam povolených odpadů HMP mobilní

32px-icon-pdf

FREKO – seznam povolených odpadů Středočeský kraj mobilní

32px-icon-pdf

FREKO TRANS – seznam povolených odpadů HMP mobilní

32px-icon-pdf

FREKO TRANS – seznam povolených odpadů Středočeský kraj mobilní

32px-icon-pdf

FREKO TRANS – seznam povolených odpadů recyklace-třídění HMP mobilní

32px-icon-pdf

FREKO TRANS – seznam povolených odpadů třídička HMP

32px-icon-pdf

FREKO – seznam povolených odpadů stacionární

 
Rozhodnutí o rozšíření seznamu odebíraných odpadů (dodatky)

32px-icon-pdf

FREKO – rozhodnutí o rozšíření seznamu typu odebíraných odpadů HMP mobilní

32px-icon-pdf

FREKO – rozhodnutí o rozšíření seznamu typu odebíraných odpadů Středočeský kraj mobilní

32px-icon-pdf

FREKO – rozhodnutí o rozšíření seznamu typu odebíraných odpadů  HMP – třídička

32px-icon-pdf

FREKO TRANS – rozhodnutí o rozšíření seznamu typu odebíraných odpadů  HMP

 

 

Mgr. Helena Mitwallyová     |   M  +420 602 289 459   |    mitwallyova@freko.cz
Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)