integrovaný systém řízení

Cílem firmy FREKO a.s. a všech jejích pracovníků je neustálé udržování nejvyššího standardu jakosti poskytovaných služeb a trvalé dosahování plné spokojenosti zákazníka. Proto má Freko a.s. od roku 2011 zaveden a certifikován integrovaný systém řízení dle ISO norem (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001). Tento integrovaný systém řízení Freko a.s. v roce 2023 rozšířilo o systémy řízení dle norem ISO 37001:2016 tzv. Anti-bribery management systems (protikorupční systém) a o systém řízení shody dle ISO 37301:2021 Compliance management systems. Cílem zavedeného systému protikorupčního managementu a řízení shody je prevence, detekce a řešení možného úplatkářství a korupce.

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost FREKO a.s. se zabývá frézováním komunikací a čištěním a údržbou komunikací a nakládáním s nebezpečnými odpady. Zavedením integrovaného systému řízení chceme dosáhnout zvýšení důvěryhodnosti a prestiže naší společnosti, který vytváří předpoklady k dalšímu získávání nových zákazníků.  (Integrovaný systém řízení kvality, EMS a BOZP).

Hodnoty naší společnosti jsme kromě integrované Politiky vepsali také do Protikorupční politika a politika shody. Zároveň jsme také přijali Protikorupční etický kodex. Všichni naši zaměstnanci jednají v souladu s těmito dokumenty.

Směrem k dodavatelům vedení FREKO, a.s. schválilo a vydalo Kodex chování dodavatele. a očekává, že jeho dodavatelé budou dodržovat ustanovení v něm uvedená.

Integrovaný systém managementu

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018

platnost: 15. 9. 2018 – 14. 09. 2026
činnosti:  frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

systém managementu KVALITY

ČSN EN ISO 9001:2015

platnost: 15. 9. 2018 – 14. 09. 2026
činnosti:  frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

Systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 14001:2016

platnost: 15. 9. 2018 – 14. 09. 2026
činnosti:
  frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN ISO 45001:2018

platnost: 17. 9. 2018 – 14. 09. 2026
činnosti:  frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně


Systémy protikorupčního managementu

ČSN ISO 37001:2016

platnost: 8. 9. 2023 – 7. 09. 2026
činnosti:  frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

COMPLINACE MANAGEMENT SYSTEMS

ISO 37301:2021

platnost: 15. 9. 2018 – 14. 09. 2026
činnosti: frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně