integrovaný systém řízení

Cílem firmy FREKO a.s. a všech jejích pracovníků je neustálé udržování nejvyššího standardu jakosti poskytovaných služeb a trvalé dosahování plné spokojenosti zákazníka.

politika jakosti

Společnost FREKO a.s. se zabývá frézováním komunikací a čištěním a údržbou komunikací a nakládáním s nebezpečnými odpady. Zavedením integrovaného systému řízení chceme dosáhnout zvýšení důvěryhodnosti a prestiže naší společnosti, který vytváří předpoklady k dalšímu získávání nových zákazníků. (PDF ke stažení, 181 kB).

Integrovaný systém managementu

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

platnost: 17. 9. 2018 – 14. 09. 2020
činnosti: frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

Integrovaný systém managementu

ČSN EN ISO 9001:2016

platnost: 17. 9. 2018 – 14. 9. 2020
činnosti: frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

Systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 14001:2016

platnost: 17. 9. 2018 – 14. 9. 2020
činnosti:
frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN OHSAS 18001:2008

platnost: 17. 9. 2018 – 14. 9. 2020
činnosti: frézování komunikací, údržba a čištění komunikací, údržba zeleně