Služby

Dopravní stavby A stavební činnost
 • frézování dopravních ploch
 • oprava a údržba letištních ploch
 • oprava a výstavba komunikací, dlažeb a zpevněných ploch
 • zemní práce
 • drobné stavby občanské vybavenosti
Zimní a letní údržba komunikací
 • letní čistění, údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení
 • zimní údržba: zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón
Revitalizace a údržba zeleně
 • revitalizace parků a veřejných prostranství
 • výsadba zeleně a dřevin
 • realizace dětských hřišť
Komplexní nakládání s odpady
 • přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů
 • sanace skládek
 • instalace a servis podzemních kontejnerů
 • obsluha košů
 • sběr psích výkalů
 • provozování sběrných dvorů
Nabídka pro municipality
 • speciální nabídka komplexních služeb na míru městům, městským částem a obcím
doprava mechanizace a nadrozměrných nákladů
 • do 100 t celkové váhy
 • 3x tahač
 • 2x 4osý podvozek Fliegel

Od roku 1991 společnost FREKO a.s. realizovala stovky projektů v těchto a dalších oblastech. Kontaktujte naše pracovníky, kteří se seznámí s Vašimi požadavky a navrhnou optimální řešení pro Vaši zakázku.