základní identifikační údaje

Obchodní jméno   |  FREKO

Právní forma   |  akciová společnost

IČ   |  24730653

DIČ   |  CZ24730653

Sídlo společnosti a fakturační adresa   |  Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10

Zápis v Obchodním rejstříku   |  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 16457 (externí link Justice.cz)

Kvalifikace   |  Společnost je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod evidenčním číslem CP2011008139.

Bankovní spojení   |  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
2109998395 / 2700 (CZK)  |  IBAN: CZ06 2700 0000 0021 0999 8395  |  SWIFT: BACXCZPP
2109998408 / 2700 (EUR)  |  IBAN: CZ43 2700 0000 0021 0999 8408  |  SWIFT: BACXCZPP

 

VZTAH K OSTATNÍM SUBJEKTŮM

FREKO TRANS logo
FREKO TRANS
, a.s. – 100% dceřiná společnost, jediným akcionářem je FREKO, a.s.
(externí link Justice.cz)

Town Garden Facility logo
TOWN GARDEN FACILITY
, a.s.  – 100% dceřiná společnost, jediným akcionářem je FREKO, a.s.
(externí link Justice.cz)

TV Facility logo  
TV FACILITY GROUP
, a.s. – 100% dceřiná společnost, jediným akcionářem je FREKO, a.s.
www.tv-facility.com
(externí link Justice.cz)

FREKO TRADE logo
FREKO TRADE
, a.s. – 100% dceřiná společnost, jediným akcionářem je FREKO, a.s.
(externí link Justice.cz)

Měták-Sever logo  
MĚŠŤÁK-SEVER
, s.r.o. – 100% vlatníkem je TV Facility Group, a.s.
www.mestak-sever.cz
(externí link Justice.cz