Podzemní kontejnery

Moderním řešením zohledňujícím zejména v centrech měst nejen efektivitu a ekonomiku, ale též estetické a kulturní hledisko nakládání s odpady, je sběr a třídění odpadů do podzemních kontejnerů. Tato zařízení nejenže pomáhají účinně, elegantně a nenápadě šetřit místo a nahrazují staré, nevyhovující vybavení pro třídění odpadů, ale také eliminují nepořádek a zápach v okolí tradičních nádob na odpad, zabraňují krádežím a vandalizmu a celkově zkulturňují nakládání s odpady. Zařízení s podzemními kontejnery mají množství sofistikovaných variabilních řešení pro pokrytí všech požadavků zákazníka, snadno se obsluhují, jsou výkonné a bezporuchové.

Komplexní služby společnosti FREKO a.s. v oblasti výstavby a provozování podzemních kontejnerů zahrnují
  • studie umístění a možností realizace podzemních kontejnerů pro vytypované lokality;
  • zpracování projektu se zajištěním veškerých potřebných povolení (včetně přeložek sítí atd.);
  • poradenství projektantům a architektům;
  • kompletní stavební činnost a dodávky zařízení;
  • provedení a vybavení dle přání zákazníka;
  • krátké dodací lhůty (do osmi týdnů);
  • montáže a kompletace zařízení na stavbě;
  • garanční servis do tří dnů;
  • následný pravidelný roční servis a údržbu;
  • zajištění pravidelného vývozu podzemních kontejnerů speciální technikou.

 

Karel Kniezek    |    M  +420 606 628 427   |   kniezek@freko.cz
Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)