Nabídka pro municipality

Městům, městským částem a obcím nabízíme speciální komplex služeb. Na základě detailních informací o Vašich potřebách připravíme nabídku struktury a objemu služeb na míru při zachování maximální kvality a efektivity. Zástupci společnosti jsou připraveni k operativnímu osobnímu jednání.

FREKO a.s. v oblasti komunálních služeb nabízí mimo jiné
 • přistavení velkoobjemových kontejnerů v rámci jarních a podzimních úklidových prací a odvoz odpadu; odpad je dále materiálově využíván v souladu se zákonnými normami České republiky;
 • rekonstrukce a opravy komunikací a chodníků včetně dopravního značení;
 • strojní i ruční letní čištění, údržbu a opravy komunikací včetně dopravního značení, blokové čištění;
 • zimní čištění a údržbu komunikací, zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón;
 • údržbu zeleně, revitalizaci parků a veřejných prostranství, výsadbu zeleně a dřevin;
 • výstavbu a údržbu dětských hřišť ;
 • instalaci podzemních kontejnerů, jejich údržbu a obsluhu; zpracování projektu „na klíč“;
 • obsluhu odpadních košů;
 • sběr psích exkrementů;
 • sanace černých skládek;
 • provozování sběrných dvorů a mobilních sběrných dvorů;
 • stavební činnosti.


Mgr. Helena Mitwallyová    |   ředitelka divize úklidu a komunálních služeb
+420 602 289 459   |   E  mitwallyova@freko.cz

Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)