Whistleblowing


Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů (zákon 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů)

Společnost FREKO, a.s., je povinna umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Naše společnost si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Pro případ, že byste se stali svědky neetického jednání, o kterém není snadné mluvit osobně, jsme zavedli whistleblowingový kanál. Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně posílat oznámení o protiprávním či neetickém jednání, návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu. Všechna oznámení řeší pověřená osoba v naší organizaci. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.

Naší společností používaný způsob oznámení chrání identitu oznamovatele a zaručuje anonymní podání oznámení. Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení přes whistleblowingový kanál FREKO, a.s. nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřená osoba:

Ing. Tomáš Kolinger

e-mail: oznameni@freko.cz

telefon: + 420 602 666 746

Teplárenská 602/9, 108 00, Praha 10

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání