Dopravní stavby A Stavební činnost

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Freko realizovalo blokové čištění na území Prahy 12

11 - 2022 - Freko a.s. realizovalo první blokové čištění na území Prahy 12 v rámci nové smlouvy  

Freko vyhrálo soutěž na zimní údržbu komunikací a blokové čištění na Praze 12

10-2022 Freko zvítězilo v soutěži „Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 – pro období 7/2022 – 6/2026“

Obhájili jsme na 2 roky zakázku v České Lípě

2022-09   |   TV Facility Group, dceřiná organizace FREKO a.s. obhájila na další 2 roky zakázku pro Českou Lípu

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené súdržbou povrchů aširoké spektrum prací vkomunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek aoprava a údržba letišťních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní aletní údržbě komunikací, revitalizaci aúdržbě zeleně anabízíme široký rejstřík prací souvisejících snakládáním sodpady.

 

 

 

FREKO = FLEXIBILITA RYCHLOST EKONOMIČNOST KOMPLEXNOST ODBORNOST

 

165px-certifikat-ems 165px-certifikat-ims 165px-certifikat-qms 165px-certifikat-sms

 

získaná ocenění

CZECH Stability Award 2021 CSA - AAA - 2020 CSA - AAA - 2019CSA - AA - 2018CSA - AA - 2017CSA - AA - 2016

Certifikát TOP 100 2021

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016, 22. 5. 2017, 8. 5. 2018, 11.4.2019, 15. 4. 2020 a15. 4. 2021 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá onadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti aspolehlivém plnění závazků vobchodním styku. Společnost Freko a.s. se tímto stala jednou zekonomicky nejstabilnějších firem vČR asplňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání certifikátu Czech Stability Award.

 

Naši klienti

 

Naši obchodní partneři

 

podporujeme

 
seznam referencí >>>