Dopravní stavby

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Naše frézy jako hvězdy…

2018-08   |   Naše frézy jako hvězdy ve zpravodajských relacích televizních stanic ČT24 a Praha TV

Ocenění Czech Stability Award 2018 pro FREKO a.s.

2018–05   |   FREKO a.s. obhájilo prestižní ocenění Czech Stability Award - AA - vynikající.

Čtyřletý kontrakt pro město Kladno

2018-02   |   FREKO zahájilo v únoru práce na nové zakázce pro město Kladno kácením stromů.

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letišťních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady.  


FREKO  =  FLEXIBILITA   RYCHLOST   EKONOMIČNOST   KOMPLEXNOST   ODBORNOST

 

165px-certifikat-ems                165px-certifikat-ims               165px-certifikat-qms               165px-certifikat-sms

 

získaná ocenění

CzechStabilityAward 2018
    

csa-AA-2017      cz-stability-award-aa-znamka-2016-rgb-sirka      cz-stability-award-a-znamka-sirka-2015-nahled

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016, 22. 5. 2017 a 8. 5. 2018 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodním styku. V České Republice patří společnost FREKO a.s. mezi 5 % AA TOP 100 Vynikajících firem.

 

Naši klienti

4-majetková   B E S s.r.o.   Casta a.s.   Cemex Colas CZ   Doprastav  15-eurovia GEMO Olomouc    Hinton   Hochtief Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.13-letiste-praha KARETA s.r.o.  Statutární město Kladno  Konsit 17-m-silnice   11-metrostav   14-mc-praha6 MČ Praha 8    Pozemní komunikace Bohemia, a.s.    7-porr    8-mhmp-trideny-odpad    Pražské služby  Prefa   Průmstav   Robstav 12-skanska 16-swietelsky  Trade Centre Praha, a.s.   ZKP Kladno, s.r.o.  

 

Naši partneři

AVE   B E S s.r.o.     Brudra Canis Safety CDV  ČeproČNES dopravní stavby, a.s.  ČSOB DBK Partners Deutsche Leasing ESPE CZ s.r.o.   Element Six  Erste Froněk, spol. s r.o.       10-hanes-3   Hemispheres C&A Agency Ltd., org. sl. v ČR   19-kobit   Konica Minolta   Komwag Marius Pedersen Croy Unimog MB VSP O2 OMV   Pitbull, s.r.o.  Polari PossehlProbo Trans Praha   SaM silnice a mosty a.s.    Satum     Siegel kontejnery  Silmet SitechStormware Pohoda Sadovnický a zahradnický servis Otakar Chládek Praha 6   Šípal 20-unicredit     1-wirtgen

 

podporujeme

32-bestsportarena Bobíčci 33-cfj-joga Golf Event     John doVanni 9-legendy SDH Sojovice   31-sk-motorlet Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové   Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

 
seznam referencí >>>