Dopravní stavby A Stavební činnost

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Freko staví zpevněné plochy v Líbeznici

2019–09  |   FREKO, a.s., dokončuje zakázku výstavby zpevněných ploch pro Hasičskou zbrojnici v Líbeznici

Vítezství v soutěži na údržbu zeleně a úklid MČ Praha 12

2019-08   |   FREKO, a.s., vyhrálo zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12 pro oblasti 3, 4 a 6

Čestné uznání za záchranu života

2019–08   |   Pracovník Freko, a.s., zachránil lidský život při havárii na D1

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letišťních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady.  


FREKO  =  FLEXIBILITA   RYCHLOST   EKONOMIČNOST   KOMPLEXNOST   ODBORNOST

 

165px-certifikat-ems                 165px-certifikat-ims               165px-certifikat-qms                165px-certifikat-sms

 

získaná ocenění

CSA-AAA certifikát      CzechStabilityAward 2018
    

csa-AA-2017      cz-stability-award-aa-znamka-2016-rgb-sirka      cz-stability-award-a-znamka-sirka-2015-nahled

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016, 22. 5. 2017, 8. 5. 2018 a 11. 4. 2019 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodním styku. Společnost Freko a.s. se tímto stala jednou z ekonomicky nejstabilnějších firem v ČR a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání certifikátu Czech Stability Award.

 

Naši klienti

4-majetková  AZ Sanace, a.s.    Berger Bohemia        B E S s.r.o.     Casta a.s.   Cemex Colas CZ    Doprastav  Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.      15-euroviaGEMO Olomouc    Geosan Group       Hinton   Hochtief  Chládek a Tintěra      IMOS Brno       Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.13-letiste-praha KARETA s.r.o.  Statutární město Kladno  Konsit 17-m-silnice   11-metrostav  14-mc-praha6MČ Praha 8MČ Praha 12      Pozemní komunikace Bohemia, a.s. 7-porr     8-mhmp-trideny-odpad    Pražské služby Prefa Praha, a.s.         Průmstav    Raeder&Falge         Robstav Silnice Klatovy         Silnice Topolany     12-skanska 78-strabag     16-swietelsky  Trade Centre Praha, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o.       ZKP Kladno, s.r.o.  

 

Naši partneři

75-atalian    AVE   B E S s.r.o.     Brudra Canis Safety    CDV  ČeproČNES dopravní stavby, a.s.    ČSOB DBK Partners   Deutsche Leasing ESPE CZ s.r.o.    Element Six  Erste Farid Comercia    Froněk, spol. s r.o.          10-hanes-3    Hemispheres C&A Agency Ltd., org. sl. v ČR Johnston Sweepers    19-kobit Konica Minolta    Komwag   Marius Pedersen Croy Unimog MB VSP MOL Česká republika         O2   OMV      Pitbull, s.r.o.   Polari   Possehl Probo Trans Praha    SaM silnice a mosty a.s.     Satum     Siegel kontejnery  Silmet Stormware Pohoda  Sadovnický a zahradnický servis Otakar Chládek Praha 6       Šípal   20-unicredit     1-wirtgen

 

podporujeme

ABC Festival         32-bestsportarena  behproutulky.cz       Bobíčci  Czech News Centre      33-cfj-joga Golf Event     John doVanni 9-legendyMČ Praha 12      SDH Sojovice   31-sk-motorlet Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové   Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

 
seznam referencí >>>