Dopravní stavby

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Recertifikace ISO do roku 2020

2017–09   |   Freko a.s. úspěšně dokončilo recertifikaci ISO 9001,14001 a 18001. Certifikáty mají platnost do roku 2020.

Freko a.s. koupilo 50% podíl ve spol. ESPE CZ s.r.o.

2017–08   |   Logickým vyústěním dlouhodobé a tradiční spolupráce obou firem v oblasti zametání a kropení na stavbách Freko a.s. bylo její prohloubení v podobě nákupu 50% podílu jednoho ze zakladatelů ESPE CZ s.r.o.

Mimořádné letní kropení a zametání

2017-07   |   FREKO a.s. provádí mimořádné kropení a zametání pro městské části Prahy 6,7 a 8.

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letišťních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady.  


FREKO  =  FLEXIBILITA   RYCHLOST   EKONOMIČNOST   KOMPLEXNOST   ODBORNOST

 

165px-certifikat-ems                165px-certifikat-ims               165px-certifikat-qms               165px-certifikat-sms

 

získaná ocenění

csa-AA-2017    cz-stability-award-aa-znamka-2016-rgb-sirka   cz-stability-award-a-znamka-sirka-2015-nahled

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016 a 22. 5. 2017 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodního styku. V České Republice patří společnost FREKO a.s. mezi 5 % AA TOP 100 Vynikajících firem.

 

Naši klienti

B E S s.r.o.   Casta a.s. Colas CZ Doprastav  15-eurovia Hinton Hochtief 13-letiste-praha Konsit 17-m-silnice 11-metrostav   14-mc-praha6 7-porr    8-mhmp-trideny-odpad    Pražské služby Průmstav   12-skanska16-swietelsky    

 

Naši partneři

AVE   B E S s.r.o.   CDV ČeproESPE CZ s.r.o.  Element Six Froněk, spol. s r.o.     10-hanes-3  19-kobit  Croy Unimog O2 OMV   Pitbull, s.r.o. Platinum Consulting PossehlProbo Trans Praha   SaM silnice a mosty a.s.    Satum     Silmet Sitech Šípal 20-unicredit     1-wirtgen

 

podporujeme

32-bestsportarena Bobíčci 33-cfj-joga John doVanni 9-legendy SDH Sojovice   31-sk-motorlet Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 
seznam referencí >>>