Zimní údržba komunikací

Společnost FREKO a.s. nabízí zimní údržbu komunikací, tj. zajištění sjízdnosti a schůdnosti silnic, chodníků, pěších zón, parkovišť a veřejných prostranství v zimní sezoně (typicky v listopadu až březnu). Firma disponuje veškerou potřebnou technickou i zodpovědným personálem s rozsáhlými zkušenostmi v oboru. Jsme připraveni vyjít vstříc konkrétním požadavkům zákazníka od projektu po realizaci. Všechny práce nabízíme na základě individuálních smluv za příznivé ceny.

Součástí nabízených služeb je i nonstop servis 24 hodin, zahrnující monitoring aktuálního počasí a vyhodnocení situace, proaktivní přístup ke snížení rizika nesjízdnosti nebo neschůdnosti komunikací a prodej volně loženého posypového materiálu chemického (NaCl – sůl) i inertního (drť, písek).

V rámci zimní údržby zajišťujeme
  • strojní ošetření ploch posypem;
  • preventivní posyp: ošetření smluvních ploch chemickým posypovým materiálem před očekávanou změnou povětrnostních podmínek;
  • likvidační posyp: ošetření smluvních ploch chemickým posypem, pískem nebo drtí v maximální povolené dávce dle místních podmínek;
  • odstranění sněhu z plochy;
  • sdružený výkon: ošetření smluvních ploch požadovaným posypovým materiálem v maximální povolené dávce se současným použitím neseného sněhového pluhu; sníh je z dotčené plochy odhrnut ke krajové části;
  • samostatné pluhování: ošetření smluvních ploch neseným pluhem bez posypu;
  • odklízení sněhu: naložení, odvoz a uložení sněhu na dohodnuté místo.

 

Mgr. Helena Mitwallyová    |   ředitelka divize úklidu a komunálních služeb
+420 602 289 459   |   E  mitwallyova@freko.cz

Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)