Letní čistění, údržba a opravy komunikací

Společnost FREKO a.s. nabízí široký rejstřík služeb v oblasti letního čistění, údržby a oprav komunikací, a to v celém procesu od projektu po realizaci. Sezóna těchto prací obvykle začíná v dubnu a končí v říjnu. Firma má vlastní vozy se zametacími nástavbami i specializované vozy s malými rozměry pro menší plochy, pěší zóny či parky, a disponuje veškerou další potřebnou technickou i zkušeným a zodpovědným personálem. Všechny práce nabízíme na základě individuálních smluv za příznivých cenových podmínek.

V rámci letní údržby zajišťujeme
 • ruční a strojní čištění komunikací a veřejných prostranství;
 • kombinované čištění komunikací;
 • tlakové mytí komunikací;
 • údržbu dětských hřišť a souvisejícího mobiliáře;
 • odstraňování žvýkaček;
 • stacionární a mobilní sběr psích výkalů z pevných i zatravněných ploch;
 • samosběrné metení vozovek;
 • samosběrné a ruční metení chodníků a ostatních veřejných ploch;
 • ruční dočišťování;
 • splachování, umývání a kropení vozovek;
 • čištění tunelů, podjezdů a podchodů;
 • čištění bahenních košů, kanalizačních a dešťových vpustí;
 • opravy asfaltových povrchů vozovek, vysprávky výtluků;
 • údržbu silničního tělesa a odvodnění;
 • pokládku dlažby a obrubníků;
 • údržbu a opravy dopravního značení;
 • čištění garáží všech velikostí.

Po provedeném šetření navrhneme úklidový stroj „na míru“.

 

Mgr. Helena Mitwallyová    |   ředitelka divize úklidu a komunálních služeb
+420 602 289 459   |   E  mitwallyova@freko.cz

Kontakt ke stažení (QR  |  VCF)