MČ Praha 6 – údržba a úklid veřejných prostranství v roce 2017 – oblast 2 a 3