MČ Praha 6 – údržba a úklid veřejných prostranství v roce 2015 – oblast 3