MČ Praha 6 – údržba a úklid veřejných prostranství v roce 2014 – oblast 2