Prefa - rekultivace a zpevnění plochy pro skladování výrobků a parkování, zřízení dočasné komunikace, oprava vodovodu a ocelové haly