MČ Praha 3 – podzemní kontejnery Jeseniova, Českobratrská