Další stavební projekt – BD Hadovitá

2018–11   |   Freko předalo další stavební projekt BD Hadovitá – objednatel Metrostav, Divize 4

Jedná se o novostavbu bytového domu s podzemními garážemi. V garážích je umístěno 72 parkovacích míst. V rámci tohoto developerského projektu Freko, a.s., zajišťovalo veškeré stavební práce na příjezdových cestách k objektu a chodnících. Živičná vozovka byla rozšířena na šířku 5,5 m a doplněna dlážděným chodníkem o šířce 2 m. Celková šířka tak je cca 9 m. Dále byly  v rámci uličního prostoru umístěny předzahrádky spodních bytů o šířce cca 3,5 m. Celková šířka uličního prostoru tak je  cca 12,5 m (od oplocení stávajících objektů k obvodové stěně nadzemních podlaží navrhovaného objektu, předzahrádky leží na stropě garáží). V rámci navrhovaného řešení došlo k úpravě napojení ul. Hadovitá do křižovatky s ul. Vnitřní, kde byla vozovka rozšířena na  5,5 m a k úpravě tvaru obruby u stávajícího chodníku v ul. Vnitřní. V ulici Vnitřní i v ul. Hadovitá bylo v tomto místě umístěn přechod. Objekt byl dopravně napojen na ul. Hadovitou. Z této ulice byla vybudována vjezdová betonová rampa do podzemních garáží s rozmrazovací rohoží.

2018-11 BD Hadovitá