Další dokončená stavební akce

2017–09–12   |   dokončení další stavební akce

Freko dokončilo stavební akci „oprava dvora – nová dlážděná plocha dvora SVJ, vjezdy do garáží K  Lánu 500-503, Praha 6-Vokovice“ pro Společenství vlastníků K  lánu 500-503, 160 00 Praha 6, K  lánu 501/3, IČ: 27071464
Na této akci byly provedeny zemní práce – sanace pláně zemního tělesa, vybourání původních vrstev betonové plochy dvora. Provedení nové dlážděné komunikace dvora, vč. nových podkladních vrstev. Odvodnění dvora liniovými žlaby, oprava dešťové kanalizace. Lemování nové plochy dvora. A dále stavební práce: Sanace zemní pláně – odvozy nevhodné zeminy, provedení nové vrstvy ze štěrko-drtě – 684m2. Provedení dlážděné komunikace, vč. podkladních vrstev – 684 m2. Lemování plochy betonovými a kamennými obrubami 110 mb. Odvodnění liniovými žlaby 56mb. Dešťová kanalizace 35 mb, vč. šachet.

Freko oprava dvora K Lánu 500-503, Praha 6-Vokovice

Freko oprava dvora K Lánu 500-503, Praha 6-Vokovice

Freko oprava dvora K Lánu 500-503, Praha 6-Vokovice

Freko oprava dvora K Lánu 500-503, Praha 6-Vokovice