BD AFI City Kolbenova

2019–06   |   Freko dokončilo další stavební projekt BD AFI City Kolbenova

Freko dokončilo další stavební projekt BD AFI City Kolbenova pro objednatele Metrostav. Jde o další etapu výstavby bytového komplexu. Freko v rámci tohoto projektu realizovalo kompletní sadové a finální terénní úpravy, včetně  výsadby zeleně a ozelenění střech. Dále naše společnost realizovala veškeré komunikace, jak pochozí chodníky, dlážděné atrium z velkoformátové dlažby mezi objekty, tak nové dlážděné parkovací stání podél vybudovaných objektů. Dále Freko dodávalo mobiliář (pískoviště, lavičky, koše) a schodiště z betonových prefabrikovaných stupňů.

2019-06 BD AFI City Kolbenova