Kladno - údržba zeleně 2018

2018-12   |   Kompletní zajištění údržby zeleně na území Kladno Centrum

Periodický úklid ploch zeleně, seč travního porostu, vyhrabání spadaného listí, řez tvarovaných živých plotů, pletí a čištění stromových rabátek, celoroční údržba záhonů, péče o stromořadí.