Zimní a letní údržba komunikací a zpevněných ploch

Zimní a letní údržba komunikací a zpevněných ploch

2023

Letiště Praha a.s. - Praha - Letiště Ruzyně - Zimní a letní údržba komunikací (PDF)

CDV služby s.r.o. - Úklid veřejného prostranství ručně a samosběrným vozem, údržba veřejné zeleně, zimní služba (PDF)

RPM Facility s.r.o. - Posyp a shrnování sněhu z ramp, silnic a chodníků v areálu centrály Kaufland Na Vypichu, Praha 6 (PDF)

Mark2 Corporation Czech a.s. -Zimní údržba komunikací Letiště Praha areál Skyport (PDF)

MČ Praha 12 - Zimní údržba a blokové čištění na území MČ Praha 12 (PDF)

2022

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 16, Praha 11 (PDF)

Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. - Údržba zeleně, zimní služba, úklid odpadu MČ Praha 4 (PDF)

CDV služby s.r.o. - Úklid veřejného prostranství. údržba veřejné zeleně na území Praha 6 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2021

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 ( PDF )

Skanska Reality a.s. - Zimní údržba komunikací - Praha 11 - areál Chodovec a Milíčov (PDF)

MČ Praha Dubeč - Chemické odplevelení chodníků (PDF)

Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. - Údržba zeleně, zimní služba, úklid odpadu MČ Praha 4 (PDF)

RPM Facility s.r.o. - Zimní údržba komunikací - Kaufland, Na Vypichu, Praha 6 (PDF)

CDV služby s.r.o. - Úklid veřejného prostranství, údržba veřejné zeleně na území MČ Praha 6 (PDF)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Zimní a letní údržba komunikací na území HMP (PDF)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Strojní a ruční údržba nemotoristických komunikací  (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2020

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 16, Praha 11 (PDF)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Údržba nemotoristických komunikací Praha 5 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2019

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 16, Praha 11 (PDF)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Údržba nemotoristických komunikací Praha 5 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2018

Pražské služby a.s. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 5, Praha 4, Praha 11 (PDF)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Zimní a letní údržba komunikací na území HMP (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2017

Pražské služby a.s. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 2,Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 11, Praha 21 (PDF)

MČ Praha 6 - Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 6 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2016

Pražské služby a.s. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 2, Praha 11 (PDF)

MČ Praha 6 – Úklidové práce na území Praha 6 - Periodický úklid komunikací a části vozovek uklízecím strojem a ručním dočištěním, sběr veškerého odpadu, kombinovaný celoroční úklid určených chodníků (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2015

Pražské služby a.s. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 2, Praha 11 (PDF)

MČ Praha 6 - Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 6 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně (PDF)

2014

MČ Praha 6 - Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 6 (PDF)

MČ Praha 13 - Údržba a úklid komunikací na území městské části Praha 13 (PDF)

Pražské služby a.s. - Zimní a letní údržba komunikací - Praha 2, Praha 11 (PDF)

Letiště Praha, a.s. – Zimní a letní údržba zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
CDV služby, s.r.o. – Údržba a úklid veřejných prostranství na území MČ Praha 6 (PDF)

2013

MČ Praha 6 - Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 6 (PDF)

Pražské služby a.s. - Zimní údržba motoristických a nemotoristických komunikací HMP (PDF)