Nakládání s odpady, vyklízení objektů, sanační práce

2023

Bečvářova a.s. - V Rovinách 890 - Podolí - Vyklízení, nakládka, odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (PDF)

2021

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2020

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2019

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2018

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2013

MČ Praha 5 - Sanace a dekontaminace Dětského ostrova - odstranění ekologické zátěže, zemní práce, úprava povrchů (PDF)

Nakládání s odpady, vyklízení objektů, sanační práce

2012

Metrostav, a.s. – Rekultivace ukončené skládky TKO Květná (PDF)