Nakládání s odpady, vyklízení objektů, sanační práce

2024

Harfa District a.s. - Dekontaminace a demontáž olejového hospodářství v ČKD Kompresory Howden (PDF)

Kaprain Facility s.r.o. - ČKD Kompresory Howden - Haly a 8.p administrativní budova Lisabonská 4, Praha 9 - Sanační činnost (PDF)

2023

Bečvářova a.s. - V Rovinách 890 - Podolí - Vyklízení, nakládka, odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (PDF)

Branická146 s.r.o. Praha - Branická 146 - Vyklízení, nakládka, odvoz a likvidace stavebního demoličního odpadu (PDF)

Mototech Real a.s. - Mototechna Stodůlky - Sanační práce, pozemní práce, nakládání s odpady, údržba zeleně, odběry vzorků zemin (PDF)

Mototech Real a.s. - Mototechna Stodůlky - Sanační práce, pozemní práce, nakládání s odpady, údržba zeleně, vybudování zpevněné plochy pro parkování vozidel (PDF)

2022

MOTO TECH_Real a.s. - Sanační práce, zemní práce, odvoz a odstranění zemin a bioodpadu (PDF)

2021

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2020

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2019

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2018

TRADE CENTRE PRAHA a.s. - Úklid společných prostor domu a nádvoří - Platýz, Národní 37 - Praha 1 (PDF)

Bytová správa Ministerstva vnitra - Odvoz a likvidace nábytku HMP (PDF)

2016

Magistrát hl. m. Prahy - Sběrný dvůr HMP Freko Malešice Praha 10 (PDF, Technické informaceNezávislý_měsíčník pro Prahu 10)

2013

MČ Praha 5 - Sanace a dekontaminace Dětského ostrova - odstranění ekologické zátěže, zemní práce, úprava povrchů (PDF)

Nakládání s odpady, vyklízení objektů, sanační práce

2012

Metrostav, a.s. – Rekultivace ukončené skládky TKO Květná (PDF)