Speciální údržba leteckoprovozních ploch na Letišti Václava Havla

2018–10   |   FREKO, a.s., se podílí na speciální údržbě leteckoprovozních ploch na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni

Letiště Praha, a.s., se systematicky stará o stav svých letecko provozních ploch a každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky ne jejich speciální údržbu. Také v letošním roce proběhlo několik rozsáhlých a středně velkých oprav. Společnost FREKO ve spolupráci s německou firmou POSSEHL Spezialbau GmbH se na těchto speciálních činnostech významně podílela. V dubnu 2018 proběhla plošná oprava betonových desek se síťovými trhlinami na TWY J pro dodavatele opravy STRABAG, a.s., ve výši bez mála milion korun.

V měsíci červnu 2018 následovala pokládka vrstvy „Antiskid“ na rekonstruované části RWY 12–30, taktéž pro společnost STRABAG. Na nový asfaltový povrch bylo položeno cca 11 850 m2 speciální vrstvy Antiskid. Vrstva Antiskid se pokládá na živičný nebo betonový podklad a zajišťuje dlouhodobě vysoký koeficient smykového tření, čímž přispívá k bezpečnému přistávání letadel, bez nebezpečí smyku i v nepříznivých klimatických podmínkách.

V červenci 2018 proběhlo frézování živičných vrstev na RWY 04-22 pro společnost SKANSKA. Frézování prováděla společnost FREKO. 3D technologií v rozsahu cca 26 000 m2. V září 2018 pak byla na téže dráze na nový asfaltový povrch položena speciální vrstva „Antikerosen“ ve výměře cca 13 500 m2. Tato vrstva chrání asfaltový povrch před destruktivními účinky leteckého paliva kerosinu, který může ukapávat na ploch při tankování letadel. Stejná úprava nového asfaltového povrchu byla ještě v září 2018 provedena na ploše před hangárem D, která slouží Policii ČR pro start a přistání policejních vrtulníků. Koncem září 2018 pak bylo vyfrézováno společností FREKO cca 11 600 m2 živičné plochy mezi stáním č. 6 a 9, 10 pro společnost EUROVIA.
Svými více než 25letými zkušenostmi s prováděním oprav na letištích v ČR a spoluprací s německou společností POSSEHL Spezialbau GmbH, patří společnost FREKO k významným speciálním dodavatelům při opravách leteckoprovozních ploch nejen na Letišti Václava Havla v Praze Ruzyni, ale v celé ČR.

2018-11 Letiště Václava Havla Praha