Skanska a.s. – Bořetiská SÚ, Praha 20 (Náchodská - hranice Prahy)