Pokládka antikerosenního povrchu na Letišti V. Havla

2017–09   |   Pokládka antikerosenního povrchu na Letišti Václava Havla v Ruzyni

Freko a.s. dokončilo akci „Pokládka antikerosenního povrchu na Letišti Václava Havla v  Ruzyni“ v kooperaci se svým subdodavatelem německou firmou POSSEHL Spezialbau GmbH.
Plocha před Hangáry B a D byla v etních měsících opravena a byl zde položen nový živičný povrch. Vzhledem k  tomu, že na obou plochách dochází k  tankování letadel resp. vrtulníků Policie ČR, bylo nutné tyto plochy ochránit před případnými úkapy leteckého benzinu, který způsobuje na asfaltovém povrchu devastující škody. Koncem srpna a začátkem září provedla naše společnost v  kooperaci s  německou firmou POSSEHL Spezialbau GmbH pokládku speciálního antikerosenního povrchu.
Práce proběhly ve dvou etapách. Samotná pokládka byla provedena vždy během dvou dní, přičemž práce před Hangárem B byly z provozních důvodů provedeny během víkendu. Práce byly provedeny ve výborné kvalitě se zárukou 60 měsíců.
Objem prací:
Hangár B    2148 m2
Hangár D    3126 m2

Freko - letiště Václava Havla Praha

Freko - letiště Václava Havla Praha