11 – SKANSKA – Dolnoměcholupská–Davídkova–Slovenská

2017-11   |   Frézování živičných krytů na akci  Dolnoměcholupská–Davídkova–Slovenská pro společnost Skanska a.s.