11 – BERGER Bohemia – II/183 Chrastavice–Hradiště

2017-11   |   Frézování živičných krytů na akci II/183 Chrastavice–Hradiště pro společnost BERGER Bohemia