06 – Skanska – Čs. Exilu

Reference – dopravní stavby – 2016-06 - Skanska - Čs. Exilu