06 – Porr – D8 oprava AB vozovky

2017-06   |   Frézování živičných krytů na akci D8 oprava AB vozovky v km 12,120–18,350 pro společnost Porr