01 – Skanska – Tupolevova, Praha 9

2017-01   |   Frézování živičného krytu o celkové výměře 6 251 m2 v tl. 10 cm, včetně zametení plochy samosběrem.

Frézování živičného krytu o celkové výměře 6 251 m2 v tl. 10 cm, včetně zametení plochy samosběrem. Frézování probíhalo ve dvou etapách.

2017-01-freko-ors-tupolevova-praha9