01 – Skanska – Československého exilu, Praha 12

2017–01   |   Frézování živičného krytu o celkové výměře 8 625 m2 v tl. 9–12 cm pomocí 3D nivelace, včetně zametení plochy samosběrem.

 Frézování probíhalo ve dvou etapách.

2017-01-freko-ors-csexilu-praha12