Získali jsme další významnou stavební zakázku

2020-02   |   FREKO, a.s., získalo další významnou stavební zakázku pro METROSTAV, a.s., divize 3

FREKO, a.s., získalo ve výběrovém řízení zakázku „RIVERPARK Modřany, 1fáze, objekty G+F“ – sadové úpravy, zelené střechy. Výběrové řízení vypsala společnost Metrostav, a.s., divize 3. Tímto FREKO, a.s., navazuje již na předešlou spolupráci s firmou Metrostav na obdobných projektech.