Zimní a letní údržba na letišti Václava Havla v Praze i v roce 2019

2019-01   |   FREKO obhájilo zakázku na zimní a letní údržbu zpevněných a nezpevněných ploch na Letišti Praha/ Ruzyně s účinností od 1.1. 2019

Společnost FREKO a.s. ve sdružení se společností ATALIAN a.s. obhájila prestižní zakázku, spočívající v údržbě zpevněných a nezpevněných ploch na Letišti Praha na období dalších 4 let. Zakázka je specifická svým rozsahem i umístěním. Kromě úklidových prací zahrnuje i údržbu rozsáhlých zelených ploch na letišti a zimní údržbu komunikací.

Cestující často ani netuší, že letiště je svým způsobem zelená oáza uprostřed Prahy. Kromě rozsáhlých travnatých ploch zde můžeme najít pestrou keřovou výsadbu a velké množství dřevin, některé i velmi exotické. Zadavatel zakázky Letiště Praha velmi dbá na kvalitu prostředí, ve kterém se cestující pohybují a pro FREKO a.s. je ctí, že může ke spokojenosti klientů Letiště Praha také přispět svojí odbornou činností. Letiště Praha je pro FREKO mimořádně významným klientem.

2019-01 Letiště ZULU Václava Havla