Vzorná reprezentace teamu FREKO na 1. jubilejní Grand Prix HANES 25

2015-11   |   Společnost HANES v rámci oslavy 25. výročí od svého založení uspořádala I. Jubilejní Grand Prix HANES 25 v Kart Centrum – Radotín na kterou byli zástupci společnosti FREKO a.s. také pozváni.

pozvánka na 1. jubilejní GP Hanes 25

Na této společensko sportovní události FREKO reprezentoval team Tomáš Kolinger starší i mladší a Karel Kniezek. Jsme potěšeni, že motokárový závod vyhrál zástupce společnosti FREKO, a.s., Tomáš Kolinger mladší. Gratulujeme a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci!

1. Jubilejní GP Hanes 25