VYHLÁŠENÍ 26. ROČNÍKU ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

2021-12   |    Freko a.s. patří mezi českých 100 nejlepších firem

Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius uspořádala již šestadvacátý ročník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
V rámci letošního roku byly kromě 100 nejlepších oceněny i společnosti a instituce 8 oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR, tzn.:

  • Cestovní ruch & hotelnictví Dynamický růst & stabilita
  • Strojírenství & Informační komunikační technologie
  • Invence – nasazení – export – zisk
  • Stavebnictví & doprava
  • Zaměstnanost & výrobní družstevnictví
  • Životní prostředí - zemědělství - potravinářství
  • Zdraví – vzdělání – humanita.
Společnost Freko a.s. byla oceněna v kategorii - Stavebnictví & doprava

Vysledovka press Certifikát TOP 100 2021 Tisková zpráva