Vítězství v tendru na údržbu zeleně a veřejných ploch v BB Centru

2019-09   |   Vyhráli jsme prestižní tendr na údržbu zeleně a veřejných ploch v BB Centru společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

Vyhráli jsme ve výběrovém řízení na údržbu zeleně a veřejných ploch v BB Centru, které vypsala společnost PASSERINVEST GROUP, a.s.

BB Centrum

TTV Facility Group, a.s.

Naše 100% dceřiná organizace TTV Facility Group, a.s., vyhrála ve výběrovém řízení na údržbu zeleně a veřejných ploch v BB Centru  na Praze 4, které je majetkem společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

Passerinvest Group

PASSERINVEST GROUP , a.s., je ryze česká společnost, mezi jejíž klíčové obory podnikání patří především výstavba administrativních a rezidenčních objektů a jejich správa. Zároveň je firma PASSERINVEST GROUP, a.s., tzv. urbanistickým developerem, což znamená, že při výstavbě klade velký důraz na okolí, a to z pohledu rozvoje území, ekologie, splynutí s rezidenty i rozvoje infrastruktury. Společnost vkládá velké investice do neziskových projektů v dané lokalitě, jako jsou parky, hřiště, sportoviště, školy apod. Klíčovým produktem je areál BB Centrum, který se z původně administrativního centra stal plnohodnotnou městskou čtvrtí.

Jedinečnost areálu spočívá v tom, že administrativní budovy, na kterých rozvoj oblasti stojí, jsou doplněny o parky, zelené střechy, relaxační a sportovní plochy. Zároveň společnost PASSERINVEST GROUP tyto budovy a plochy pouze nevybuduje, ale soustavně se o ně stará a stále je vylepšuje.

 • rozloha 250 000 m2 kancelářských a retailových ploch
 • rozloha 46 000 m2 zelených ploch včetně střešních teras
 • 12 administrativních budov, 2 dokončené rezidenční projekty a další ve výstavbě
 • mateřská, základní a střední křesťanská škola
 • společenské centrum s konferenčním zázemím
 • v BB Centru se pohybuje přes 12 000 lidí denně (zaměstnanci firem sídlících v administrativních budovách)
 • sídlí zde přes 70 zákazníků z řad nadnárodních a mezinárodních firem, více jak 50 obchodů a služeb 
 • „zelená kancelář“ – možnost pracovat na zelených terasách na budovách (ALPHA, DELTA, FILADELFIE) a parcích (Baarův park a Park Brumlovka) 
 • sportoviště pro veřejnost - atletický stadion a multifunkční hřiště u školy Elijáš, pétanque v Baarově parku 
 • dětská hřiště pro veřejnost - park Brumlovka, ulice Baarova za základní školou Elijáš 
 • psí louka v parku Brumlovka

Passerinvest Group foto

Lesopark Roztyly
 • pozemky ve vlastnictví společností, na kterých je zajišťována údržba zeleně a úklid v KÚ Chodov
Co je předmětem zakázky, kterou začneme od 1. 12. 2019 realizovat
 • Pravidelná péče o zeleň – Baarův park, park Brumlovka, středový pás Vyskočilovy ulice, ostatní zelené plochy v prostoru celého areálu a okolí budov spadajících do majetku Koncernu Passerinvest (viz mapa 
 • Pravidelná údržba a úklid veřejných ploch – náměstí Brumlovka, pěší zóny mezi budovami, okolí vlastněných budov, autobusové zastávky, ostatní veřejná prostranství
 • Pravidelná péče o zeleň na střešních terasách některých budov spadajících do majetku Koncernu Passerinvest
 • Údržba a úklid veřejných parkovišť 
 • Zimní údržba
 • Sezonní specifické práce, např. při hezkém počasí na jaře až v létě rozmístění lehátek na některé veřejné plochy
ZIMNÍ ÚDRŽBA
 • odklízení sněhu mechanickými prostředky prohrnováním (plužení, metení, odhrnutí hrably apod.),
 • zdrsňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem předem odsouhlasenými inertními posypovými materiály,
 • případné rozpouštění sněhu a ledu chemickými rozmrazovacími prostředky,
 • ruční odstraňování sněhu a ledu,
 • případný odvoz sněhu na určené místo,
 • zajištění odvodnění komunikací – ruční čištění uličních vpustí
ÚKLID
 1. Celoroční zajištění úklidu venkovních ploch patřících k objektům:
  • údržba zpevněných povrchů
  • kontrola této plochy v průběhu celého roku
  • postřik trávy v chodníku
  • doložení kostky dlažební mozaiky
  • vyprázdnění a vyčištění odpadkových košů (případné dodání sáčků do odpadkových košů)
  • celoplošný úklid odpadků a listí
PÉČE O ZELEŇ
 • pletí plevele
 • zalévání
 • sekání trávníku
 • ošetřování stromů
 • hnojení
 • hrabání listí
 • odvoz bioodpadu
 • odborné konzultace

passerinvest-schema