Vítezství v soutěži na údržbu zeleně a úklid MČ Praha 12

2019-08   |   FREKO, a.s., vyhrálo zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12 pro oblasti 3, 4 a 6

Freko, a.s., na základě veřejné soutěže vyhrálo zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12 pro oblasti 3, 4 a 6. Na tyto služby byla podepsána smlouva o dílo v délce trvání 4 roky, jejíž finanční objem činní 38,5 milionu korun.
Freko, a.s., bude po 4 roky realizovat odborné údržby veřejné zeleně ve správě městské části Praha 12, údržby ploch veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství a souvisejícího příslušenství na území městské části Praha 12 a kontroly a údržby dětských hřišť a sportovišť ve správě městské části Praha 12.