Úspěšný 2. dozorový audit ISO

2019-09   |   FREKO, a.s., úspěšně zvládlo 2. dozorový audit ISO

12. a 13. 9. 2019 proběhl 2. dozorový audit integrovaný pro ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a BS OHSAS 18001:2007 společnosti FREKO, a.s.
Audit provedli Ing. Milan Bednařík a Ing. Petr Špiroch z firmy ISO Stars EU, s.r.o.

Za FREKO, a.s., byli přítomni: 

Barbora Wronová – interní auditor
Přemysl Jáně – představitel vedení pro integrovaný systém řízení

Audit ověřil shodu s požadavky norem a funkčnost systému řízení organizace, zhodnotil efektivnost systému managmentu plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potencionálního zlepšování systému managmentu.

Audit byl vyhodnocen s těmito výsledky:
  • Počet námětů na zlepšení  2
  • Počet neshod 1. a 2. kategorie  0