Třídíme stavební odpad pomocí třídicího zařízení

2015–03   |   FREKO a.s. v rámci dlouhodobé strategie expanduje do oblasti nakládání s inertními odpady, což prokázala v roce 2014 akvizicí společnosti Autodoprava Veselý (dominantní hráč na trhu odvozu a likvidace demoličních a suťových odpadů formou přistavení velkoobjemových kontejnerů).

strojova-tridicka

V tomto segmentu je nejdůležitějším aspektem třídění odpadů a jejich objemová eliminace před uložením na speciálních koncových zařízeních. Pořízením speciální třídičky nakládáme s odpadem (především se zeminou a sutí) v intencích zákonů ČR. Stavební zemina má často příměs betonu a jiných nepatřících složek, které zařízení frakčně oddělí, takže vznikne jakostní zemina, kterou lze dále využít jak ve stavebním procesu, tak v oblasti údržby zeleně a revitalizace parků.