Testujeme nové frézy

2019-09   |   FREKO zkouší nový typ frézy BOMAG

Na základě dohody se společností AWP stavební stroje, s.r.o., a zástupci firmy BOMAG zastoupení pro Evropu testuje naše společnost frézu BOMAG BM 2000/75, šíře záběru 2 000 mm, váha 32 000–37 000 kg, výkon 567 kW / 771 hp. Stroj byl zkušebně nasazen na akci frézování povrchu Jižní spojky – svodidla, Praha 10 pro firmu PORR, a.s., kde bylo za 2,5 dne vyfrézováno cca 6 800 m2 živičného povrchu tl. 4 a 10 cm. Dále byla fréza nasazena na další čtyři rozsahově menší akce tak, aby se ověřila její schopnost frézovat menší a komplikovanější akce.

nová fréza Bomag

nová fréza Bomag

nová fréza Bomag