Stavební projekt "The Park Kolbenova"

2019–11   |   FREKO, a.s., staví park „THE PARK KOLBENOVA“

FREKO, a.s., stavební divize realizuje další projekt „THE PARK KOLBENOVA“. Jedná se o realizaci komunikací a zpevněných ploch parku z mozaikové dlažby 10 x 10 x 8 cm, velkoformátové dlažby 60 x 80 x 8 cm, 60 x 80 x 16 cm, dále protažení obslužné asfaltové komunikace, která bude navazovat na další plánovanou bytovou výstavbu. Zadavatelem je akciová společnost METROSTAV, a.s., divize 3.

2019-11 stavební projekt The Park Kolbenova