Stavební projekt „Palmovka, ul Tkalcovská“

2019–12   |   Před koncem roku dokončilo FREKO, a.s., další stavební projekt – parkoviště na Palmovce v ul. Tkalcovská

FREKO, a.s., stavební divize zrealizovala další stavební projekt „Palmovka, ul. Tkalcovská“. Jedná se o úpravu stávající plochy, která byla součástí původního výrobního areálu. Byl zde položen nový povrch z asfaltového recyklátu, dopravní připojení a sadové úpravy a oplocení po jejím obvodě. Součástí stavby bylo také provedení sanace neúnosné pláně zemního tělesa. Odvodnění pláně drenážemi do vsakovacích studen, oplocení odstavné plochy z gabionových košů. Zadavatelem projektu byla společnost Metrostav, a.s., divize 3.

2019-12 stavební projekt Palmovka, ul. Tkalcovská