Spoluzakládáme Freko Trade, a.s.

2016–05  |  Společnost FREKO a.s. zakládá alianční obchodní uskupení FREKO Trade a.s. se společností A4 Trade Strategy s.r.o.

frekotrade-logo


Tato obchodně provozní platforma se sídlem Ruská 2974, dolní oblast Vítkovice, 703 00 Ostrava-Vítkovice by měla umožnit nejen efektivní expanzi v segmentu speciálního frézování na severní Moravě s nastavením optimální cenotvorby pro tento region, ale rovněž možnost aktivně oslovit zahraniční trhy jako například Slovensko, Maďarsko a Polsko.