Sociální automobil

2018–09   |   Freko podpořilo projekt „Sociální automobil“

Freko, a.s., poskytlo finanční příspěvek na projekt „sociální automobil“, který bude pro Sociální služby MČ Prahy 12 zajišťovat pečovatelské a další služby lidem především v seniorském věku.

dopis SS MČ Praha 12

Nový automobil Sociálních služeb MČ Praha 12

podělování