Skutečný křest ohněm – frézování D1, úsek 9 Loket

2014–08   |    FREKO a.s. jakožto lídr na trhu frézovacích prací aktivně usilovala o podíl frézovacích činností na dálnici D1 v rámci probíhajících tendrů na konci roku 2013. Nakonec se naší společnosti podařilo získat zásadní část frézovacích prací na tomto unikátním projektu.


freko-3-frezy-d1


Akce probíhala ve dvou etapách:1. etapa – směr Brno od 31. 3. 2014, 2. etapa – směr Praha od 8. 8. 2014. Přípravná fáze začaly a cenové nabídky byly připravovány již na podzim 2013. Podmínkou bylo také nasazení čtyř fréz šíře 2 m s tím, že jedna z nich bude na stavbě jako stálá záloha pro okamžité nasazení v případě poruchy.

Bohužel necelé tři týdny před zahájením 1. etapy nám subdodavatel, se kterým jsme měli dohodnutou kooperaci na frézovacích činnostech, odmítl domluvenou spolupráci. Pro naši společnost to znamenalo buď pokažení jejího skvělého renomé, nebo okamžitou reakci v rámci krizového managmentu v podobě nasazení všech dostupných frézovacích kapacit (všech fréz) společnosti FREKO. Vypočetli jsme, že se veškeré frézovací práce musí zvládnout během 9, maximálně 10 dní, aby byla zaručena rentabilita zakázky, protože smluvní cena frézování byla stlačena, jako celá řada dalších stavebních činností, vlivem vražedného boje nadnárodních stavebních koncernů při tendrování zakázky D1. FREKO své nasmlouvané činnosti stihlo v rekordním čase za 8 dní, za což patří mimořádný dík především celému týmu frézovacího střediska a jeho řediteli P. Jáněmu.

Druhá etapa již probíhala ve větším klidu, protože konečně dorazila zpožděná dodávka nové frézy Wirtgen 2100 I, se kterou se počítalo již na zajištění 1. etapy. Tato historická zakázka skutečně prověřila kvality společnosti FREKO po strojové stránce i po stránce kvality a loajality personálu a potvrdila fakt, že v segmentu speciálních frézovacích činností je naše společnost jedničkou na trhu. Tento křest ohněm ustálo FREKO na výbornou.

D1 frézování