SDH Sojovice děkuje

2017–02   |   Sbor dobrovolných hasičů Sojovice děkuje společnosti Freko a.s.

Frekoman hasičem

Sbor dobrovolných hasičů Sojovice děkuje naší společnosti za především materiální sponzorství a to ve formě děkovného certifikátu za spolupráci v roce 2016.
SDH Sojovice certifikát