Poděkování

2020-03   |   FREKO děkuje svým zaměstnancům, klientům a všem co pomáhají jak mohou v rámci koronavirového opatření

DĚKUJEME

V posledních týdnech čelíme po celém světě omezením v důsledku epidemie koronaviru. Série opatření vlády ČR má bohužel nepříznivý vliv i na každodenní činnosti a FREKO, a.s. My, jako zodpovědná společnost, přijímáme rovněž důsledná opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti našich pracovníků, ale i Vás klientů.

Ne vždy jsou náhlá opatření vlády řešitelná a aplikovatelná s okamžitou platností a nejen nám manažerům přidělávají vrásky na čele. Jako např. opatření nošení roušek na veřejnosti. Ze dne na den během pár hodin vybavit desítky našich pracovníků nedostatkovými rouškami pro pobyt v terénu to byl opravdu neřešitelný rébus. Přesto nám nakonec pomohla neskutečná vstřícnost, odhodlanost a vůle pomoci (jinak by naši pracovníci nemohli realizovat venkovní zakázky, což je 100% činnost naší společnosti) od paní Stanislavy Šimánkové, Renaty Bačíkové a sl. Virginie Falkenbergerové , které dnem i nocí pro FREKO, a.s., šily roušky tak, aby naši pracovníci mohli operovat v terénu v intencích opatření vlády ČR. Dámy, máte náš neskonalý obdiv a velký dík. Bez Vás bychom byli asi ve velmi prekérní situaci, neřku-li v maléru.

A především velký dík patří všem našim zaměstnancům, ať již zajišťují údržbu komunikací nebo zeleně nebo právě frézují komunikace nebo zajišťují administrativní chod firmy. Ti všichni se snaží realizovat své činnosti navzdory epidemii koronaviru, navzdory všem nepříliš pozitivním zprávám a navzdory všem opatřením, omezením a regulacím. Vám všem patří velký dík a klobouk dolů.

V neposlední řadě patří převeliký dík všem našim zákazníkům a zadavatelům, kteří i přes velmi chmurné proklamace a přes ne zcela příznivý vývoj situace s koronavirovou epidemií nám jsou schopni zadávat zakázky a tak potřebnou práci. Velmi si toho vážíme a ještě jednou děkujeme za Vaší důvěru a především víru v lepší zítřky.