Ochraňujeme stromy

2020-04   |   Zem kolem památného dubu chrání před vysycháním štěpka

Cholupický památný dub byl v minulých letech napaden bekyní zlatořitnou. Její hnízda pracovníci Lesů HMP letos na jaře odstranili. Dále dub trpí poklesem spodní vody v důsledku budování blízkého dálničního obchvatu. Proto jej FREKO, a.s., na pokyn MČ Praha 12 pravidelně zalévá s tím, že na jednu zálivku se spotřebuje 6 m3 vody.

Dnes, na žádost místostarostky Ing. Evy Tylové a dle pokynů Lesů HMP pokryli naši zaměstnanci zem až k okapové hraně koruny 10 cm tlustou vrstvou borky. Nejbližší okolí stromu zůstalo volné, aby přes kořenový krček mohl dub dýchat. Pro představu, průměr koruny je 22 metrů, na pokrytí celé plochy padlo přes 35 m3 mulčovací kůry. Mulč má zabránit vysychání dubu.

2020-04 Péče o památné stromy