Obhájili jsme na 2 roky zakázku v České Lípě

2022-09   |   TV Facility Group, dceřiná organizace FREKO a.s. obhájila na další 2 roky zakázku pro Českou Lípu

 

„Dne 06.09.2022 podepsala naše dceřiná společnost TV Facility Group, a.s. tři rámcové smlouvy, na základě kterých bude i v následujících dvou letech zajišťovat pravidelnou údržbu zeleně na území města Česká Lípa a v přidružených obcích. S přestávkou v délce cca 1,5 roku v období let 2017 a 2018, kdy naše společnost zajišťovala na území města pouze dílčí zahradnické práce na základě samostatných objednávek, tak naše spolupráce s městem Česká Lípa trvá již od roku 2012.“