Nové náměstí Brumlovka

2018-06   |   FREKO postavilo náměstí Brumlovka u BB Centra

FREKO a.s. provádělo jako subdodavatel společnosti GEMO a.s. od března do června 2018 stavbu náměstí Brumlovka u BB Centra. Naše společnost prováděla zemní práce, výkopy, zpětné zásypy, odvozy a likvidace výkopových zemin, podkladní vrstvy komunikací ze stěrkodrtě, položení mozaikových dlažeb a sadové úpravy, včetně ozelenění, výsadby keřů a dřevin a závlahový systém.

2018-06_náměstí_Brumlovka