NAPSALI O NÁS V.

2019-06   |   Freko, a.s., zajišťuje nejen odbornou údržbu letištních ploch, ale provádí letní a zimní údržbu komunikací a pečuje o zeleň na Letišti Praha

Frézováním a opravami letištních ploch a vozovek se firma FREKO zabývá již od svého vzniku, tj. od roku 1991. Za uplynulých 28 let bylo vyfrézováno mnoho tisíc m2 jak živičných, tak betonových ploch hlavně na Letišti V. Havla v Praze Ruzyni, ale i na vojenských letištích v Čáslavi nebo Náměšti n. O. Speciálním super jemným bubnem FREKO a.s. frézovalo povrchy přistávacích drah na letištích Berlín Tegel, Fridrichshafen (SRN) a Cheb.

V konsorciálním sdružení s německou firmou POSSEHL Spezialbau GmbH provádí Freko a.s. pokládku speciálních drsných povrchů ANTISKID na přistávacích drahách, které dlouhodobě zaručují vysokou drsnost a tím přispívají k větší bezpečnost při přistávání letadel.

Na živičných odstavných plochách provádíme antikerosenní povrchovou úpravu, která chrání živičný povrch před destruktivními účinky leteckého benzínu. Pro své zkušenosti se specifiky při provádění prací na letištích a vysokou kvalitu prací je firma FREKO a.s. vyhledávaným partnerem při provádění oprav letištních ploch a komunikací.

Společnost FREKO a.s. v roce 2019 obhájila prestižní zakázku, spočívající v údržbě zpevněných a nezpevněných ploch na Letišti Praha na období dalších 4 let. Zakázka je specifická svým rozsahem i umístěním. Kromě úklidových prací zahrnuje i údržbu rozsáhlých zelených ploch na letišti a zimní údržbu komunikací. Cestující často ani netuší, že letiště je svým způsobem zelená oáza uprostřed Prahy. Kromě rozsáhlých travnatých ploch zde můžeme najít pestrou keřovou výsadbu a velké množství dřevin, některé i velmi exotické.

Zadavatel zakázky Letiště Praha velmi dbá na kvalitu prostředí, ve kterém se cestující pohybují a pro FREKO a.s. je ctí, že může ke spokojenosti klientů Letiště Praha také přispět svojí odbornou činností.

Reportáže z průmyslu 7/2019  

Reportáže z průmyslu 7/2019